• horvát
 • angol
 • Magyar

Adatvédelmi irányelvek

Livicon d.o.o. megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáró (GDPR) szóló 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek.

Személyes adatok gyűjtése

A látogatók személyes adataik feltárása nélkül látogathatják meg web oldalunkat. Ez azt jelenti, hogy nem gyűjtünk adatokat a látogatókról, kívéve akkor ha a látogatók a személyes adataiktat önkéntesen küldik el hivatalos e-mail címünkre, kapcsolattartási célra vagy, hogy árajánlatot tudjunk küldeni. Ugyanez érvényes az önéletrajz és az ehhez tartozó kérelmekre is. Az ilyen adatok küldése hallgatólagos hozzájárulást jelent  a személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához. Az összegyűjtött adatok semmilyen módon nem kerülnek hozzáférésre jogosulatlan harmadik személyek részére, kívéve a törvény által előírtak alapján. A Livico d.o.o. csak azokat a minimális adatokat gyűjti, amelyek feldolgozásának célja  nem magyarázható.

A hozzájárulás kezelése

A hozzájárulás önkéntes, tájékozott és egyértelmű jelzése az ügyfél és alkalmazottak kívánságainak, amelyben hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához egyértelmű megerősítő intézkedéssel. Az hozzájárulások őrzésre kerülnek. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A GDPR alapján megillető jogosultágok

A GDPR alapján az érintettet megillető jogosultágok:

 • kezelt adatokhoz történő hozzáféréshez való jog,
 • tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok feldolgozásáról
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • panasztételhez való jog
 • személyes adatok helyesbítésének és megváltoztatásának joga, ha az adatok hiányosak vagy pontatlanok
 • törléshez való jog olyan esetekben mint a feldolgozási cél lejárta, hozzájárulás visszavonása, panasz

A fenti jogok az adatvédelmi tisztviselőn keresztül valósíthatók meg a 091 666 5 777 telefonszámon vagy a következő e-mail címen: zorica@livicon.hr

A személyes adatok megőrzésének és feldolgozásának időtartama 

Egyes esetekben a Livicon d.o.o. köteles a szeméyes adatokat a vonatkozó törvényekben és rendeletekben meghatározott célokból meghatározott időn belül megőrizni. Ha az adatmegőrzést a törvény nem határozza meg, akkor az adatmegőrzést az a cél határozza meg anelyre az adatok gyűjtésre kerültek. A személyes adatok törlése a Livicon d.o.o-ra tekintettel kötelező érvényű határidő lejárta miatt következik be bizonyos személyes adatok megőrzésekor, vagy amint az korábban kijelentésre került, az ilyen adatok  feldolgozásának céljának megszüntetésével ezeket az adatokat törölni kell.

Technikai és szerveztei intézkedések Szervezetünkön belül és a személyes adatokkal kapcsolatban felmerült kockázatoknak megfelelően számos technikai intézkedést hoztunk létre a személyes adatok védelme érdekében. Ezek az intézkedések az irodai dokumentumok és számítógépek védelmével, a vírusvédelmi politikával, az adatok megsemmisítésével, az alkalmazottak magatartási szabályaival, a szerződéses kapcsolatokkal a külső szolgáltatóinkkal, a személyes adatok kezelésének védelmi rendszerének időszakos ellenőrzésével és számos egyéb intézkedéssel kapcsolatosak.

  Hítelesítés